Bristol Hippodrome - Chitty Chitty Bang Bang 18.09.18 - HappyDonut Photo Booth